SLUŽBY

2011-2017 GSH services s.r.o.

Spoločnosť poskytuje predovšetkým nasledovné služby:


  1. Import/ export vybraných obchodovateľných komodít

  2. Prieskum trhu a kontraktačná činnosť

  3. Poradenstvo a organizácia obchodného financovania

  4. Služby ekonomického poradenstva

  5. Organizácia prepravy tovaru a logistických služieb

  6. Organizácia colno-deklaračných a certifikačných služieb

  7. Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku  

  8. Vedenie účtovnej a personálnej agendy

  9. Komplexný back-office manažement

Home   |   Kontakt