GSH services s.r.o. je obchodno-správcovská spoločnosť zameraná na obchodovanie s nasledovnými druhmi tovarov:


  1. obrábacie a manipulačné stroje pre oblasť kovovýroby a strojárstva, výrobné linky a technológie pre oblasť potravinárskej prvovýroby, integrované spracovateľské a výrobné riešenia. V oblasti technologických subdodávok spoločnosť spolupracuje s množstvom renomovaných EU výrobcov. Odberateľmi sú predovšetkým výrobné spoločnosti v krajinách SNG;

  2. potravinárske komodity- mrazená ryby a morská plody. Tieto komodity spoločnosť nakupuje u prvo-výrobcov v rámci EU ako aj mimo EU (Nórsko, Bulharsko, RF, USA) Odberateľmi sú predovšetkým spracovateľské závody v rámci EU. 

V súčastnosti je 100% tržieb generovaných exportom do tretích krajín v rámci EU a tiež mimo EU.


V rámci správcovskej činnosti zabezpečujeme vedenie účtovnej a personálnej agendy a komplexný back-office manažment pre skupinu medzinárodných obchodných spoločností.

PROFIL

2011-2017 GSH services s.r.o.

Home   |   Kontakt